top of page

APPLICATION FORM

(THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHO DỰ ÁN & SẢN PHẨM)

Closed-Stamp.png
Vui lòng chọn khi tham gia:

Nộp bản vẽ phối cảnh thiết kế 3D

Nộp bảng vẽ (file PDF)

Nộp video clip của dự án (nếu có)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Thuyết minh ý tưởng (file PDF)

Ảnh của Bạn hay nhóm

Tải ảnh (jpg, png)
Closed-Stamp.png
bottom of page