top of page
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Free ticket for VDAS Member | Vé tham dự miễn phí dành cho Hội viên VDAS

Business member: 2 tickets | HV Doanh nghiệp: 2 tickets

Individual member: 1 ticket | HV cá nhân: 1 ticket

Hội viên VDAS

Khách vãng lai (800k/ticket)

Cách thanh toán
bottom of page