top of page
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Dành cho các kết nối mới tại linkedin.com

Vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây trước 15/11

Closed-Stamp.png

Giá vé Ticket: 800,000VND/vé

Thư mời tham dự miễn phí cho Hội viên VDAS và các kết nối tại linkedin.com

Dành cho các kết nối mới tại linkedin.com

Cách thanh toán
Closed-Stamp.png
bottom of page