top of page

APPLICATION FORM
(DÀNH CHO NHÀ THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP | DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH)

Closed-Stamp.png
Hình thức tham gia:

Nộp tóm lược hồ sơ giới thiệu về DN & cá nhân

Profile giới thiệu (fife PDF)

Nộp album dự án đã hoàn thành

Nộp Album dự án (file PDF)

Nộp video clip của dự án (nếu có)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Nộp diễn giải ý tưởng (file PDF)

Ảnh tác giả hay nhóm

Tải ảnh (jpg, png)
Closed-Stamp.png
bottom of page