2021 VIETNAM INDUSTRIAL
DESIGN EXHIBITION

Gởi chúng tôi các thiết kế yêu thích nhất của Bạn, chúng tôi sẽ tổng hợp & triển lãm các tác phẩm của Bạn trong tương lai 

Thông tin cá nhân :

arrow&v
arrow&v
Thông tin dự án, bộ sưu tập thiết kế :
arrow&v

Chuyển chúng tôi tham khảo các thiết kế của bạn:

Tải album các thiết kế (file PDF)

Nếu chuyên ngành thiết kế nội thất, chúng tôi có giải thưởng VMARK, bạn đã biết?
Tham khảo:  https://vi.vietnamdesignweek.org/award2022