top of page

Mr. DAAN VAN ROSSUM

Founder and CEO

FLEX OS

Daan van Rossum is the CEO at FlexOS, the platform that unleashes the power of hybrid and remote teams. He is also the creator of Future Work, a weekly newsletter and podcast about the future of work.

Prior to leading FlexOS, Daan was CEO at Dreamplex, the leader in Workplace Experience, before which he ran his wellbeing startup Bright. This followed a 9-year engagement with Ogilvy, for which he worked as a Regional Strategy & Innovation Director across their Amsterdam, New York, Chicago, Singapore, and Ho Chi Minh City offices.

Mr. Daan van Rossum là Giám đốc điều hành của FlexOS - nền tảng giải phóng sức mạnh của cách làm việc hybrid và remote. Anh cũng là người tạo ra Future Work, một diễn đàn chia sẻ về tương lai của không gian làm việc.

Được biết, trước khi trở thành CEO của FlexOS, Mr.Daan từng giữ nhiều vai trò quan trọng tại các doanh nghiệp toàn cầu như: Giám đốc Chiến lược & Phát triển của Ogilvy tại các văn phòng ở Amsterdam, New York, Chicago, Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh.
CEO tại Dreamplex - công ty hàng đầu về phát triển trải nghiệm tại nơi làm việc.

Ngoài ra, anh cũng đang sở hữu và điều hành một startup mang tên Bright.

bottom of page