Tiêu chuẩn hội viên :

1. Hội viên chính thức

 • Hội viên Cá nhân: là các Nhà thiết kế, Cán bộ giảng dạy đào tạo, các Doanh nhân là công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thiết kế.

 • Hội viên Doanh nghiệp: Là các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục, các Doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thiết kế. Mỗi hội viên Doanh nghiệp có một người đại diện là cấp quản lý hoặc một người do chủ Doanh nghiệp chỉ định. Khi tham gia các sự kiện, các hoạt động do Hiệp hội tổ chức...hội viên Doanh nghiệp được đề cử tham gia 2 hội viên .

2. Hội viên liên kết

 • Các Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

 • Hội viên liên kết được hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ như hội viên Doanh nghiệp chính thức, nhưng không được quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội. 

3. Hội viên danh dự

 • Là tổ chức, công dân Việt Nam hay nước ngoài có nhiều đóng góp giá trị cho sự phát triển của Hiệp hội.

 • Hội viên danh dự được mời tham dự các hoạt động của Hiệp hội và được tham gia ý kiến về những vấn đề cần thiết khác trong hoạt động Hiệp hội nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

 • Hội viên danh dự sẽ không đóng lệ phí tham gia Hội viên hàng năm​

Quyền lợi hội viên :

 • Tham gia, giao lưu & chia sẻ kinh nghiệm với mạng lưới các nhà thiết kế chuyên nghiệp & các Doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh liên quan đến thiết kế .

 • Tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng khổng lồ, phù hợp với nhu cầu kinh doanh mà Hội viên đang hoạt động 

 • Thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến chuyên ngành, sản phẩm, sản xuất, thiết kế…từ các nguồn trong và ngoài nước.

 • Giới thiệu đến khách hàng khi Hiệp hội tiếp nhận các nhu cầu từ các khách hàng bên ngoài .

 • Tham dự miễn phí (hay chỉ đóng phí ưu đãi) các khóa tập huấn, huấn luyện hay các sự kiện đặc biệt…liên quan đến giao lưu nghề nghiệp, cộng đồng, các sự kiện thiết kế, văn hóa nghệ thuật, tổ chức triển lãm thương mại...

 • Được công bố & phân loại trong Danh bạ hội viên hàng năm, các Hội viên xuất sắc sẽ được đề cử vinh danh tại các vị trí trang trọng đặc biệt, trang trọng nhất .

 • Được chọn lọc & đề cử để tham dự các hội nghị, các liên hoan, sự kiện chuyên ngành trong và ngoài nước.

 • Đề xuất giới thiệu với các cấp quản lý nhà nước, cấp chính phủ…để tham gia đóng góp ý kiến vào các sự kiện đặc biệt có tầm vóc quốc gia hay cấp địa phương về các vấn đề liên quan đến thiết kế.

 • Được tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm, giới thiệu năng lực nghề nghiệp tại các sự kiện trong nước và quốc tế, đồng thời được ký hợp đồng thiết kế và xuất khẩu mẫu mã thiết kế với các đối tác có nhu cầu .

 • Được bảo vệ quyền tác giả tối đa khi có phát sinh tranh chấp liên quan đến bản quyền tác giả .

Download VDAS Profile tại đây

BANNER-WEB-2-MEMBERSHIP-CAMPAIGN.gif

COMPANY YEARLY MEMBERSHIP FEE

Membership fee: 5.000.000 VND

(do not include 8% VAT)

 • 2 yearly memberships for representatives (2 persons)

 • 50% discount free for Participation to VMARK AWARDS

 • Discount Fee participation for VMARK competitions

 • Be able to be selected as Expert for Webinars and Design Voices online events

 • Be Invited to VIP events related to the design community.

 • 15% Discount fee for the VDAS / VMARK events

 • Listed in The New VDAS / VMARK online Directory Platform.

 • Participate in the development of Design in Vietnam recognized by the Government.

 • Chance to be selected as the  “Designer of the Year”

 • Access to support for Talent Recruitment: designers recruitment reference

 • Participate and Receive industry survey report with Yearly newsletter about industry trends and upcoming events

 • Differentiation: The right to Use VDAS membership logo, in your business profile

INDIVIDUAL YEARLY MEMBERSHIP FEE

Membership fee: 1.000.000 VND

 • 1 yearly membership for representative (1 person)

 • 50% discount free for Submission to VMARK AWARDS

 • Discount Fee participation for VMARK competitions

 • Be able to be selected as Expert for Webinars and Design Voices online events

 • Be Invited to VIP Member-Only events

 • Obtain 15% Discount fee for the VDAS / VMARK events

 • Listed in The New VMARK online Directory Platform.

 • Participate in the development of Design in Vietnam recognized by the Government.

 • Chance to be selected as the  “Designer of the Year”

 • Participate and Receive industry survey report with Yearly newsletter about industry trends and upcoming events

EDUCATIONAL YEARLY MEMBERSHIP FEE

Membership fee: 500.000 VND

 • 1 yearly membership for representative (1 person)

 • 50% discount free for Submission to VMARK AWARDS (concept part only)

 • Discount Fee participation for VMARK competitions

 • Discount Fee participation for online student webinars and workshops

 • Being inside a member of the design community and access to the national design scene

 • Be able to be selected (free tickets) for the VMARK AWARD GALA ceremony or selected VIP event.