top of page
FACADE - PREDATOR SHOP DESIGN-07.jpg
TOP 3

Tên

NGUYỄN TRẦN HOÀNG NAM

Hình thức

CÁ NHÂN

Khu vực

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Miêu tả

Cảm hứng thiết kế từ hình dáng sản phẩm và sự kết hợp của các vật liệu hiện đại.

 

Một trải nghiệm không gian. Không giống như các thương hiệu công nghệ cao khác, PREDATOR là một thách thức về thiết kế, một thách thức khắt khe

 

"Lối đi riêng".

bottom of page