ĐIỂM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VMARK-Pin

TẠI TUẦN LỄ THIẾT KẾ VIỆT NAM | VMARK 2020-2021

5cbe2ba.jpg

ABC SHOWROOM

123 Nguyen Van Huong - Q.2

Tel: 1234567 / Email: quwtyu@you.com

qr.png

Cám ơn Bạn đã tham gia chương trình VMARK-Pin.

Bạn hãy lưu mã QR này và xuất trình mã tại showroom để được giảm giá.

(Lưu ý: khuyến mãi có thời hạn đến 20/03/2021)