top of page

ROADMAP 2023

HOẠT ĐỘNG VMARK NĂM 2023 | NGÀNH NỘI THẤT . THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Neo 1
Roadmap-02.png

VMARK AWARD &

DESIGN WEEK 2023

Họp Báo

02 . 2023


2.00pm - 5.00pm

VMARK VIETNAM DESIGN AWARD

Đăng ký Giải Thưởng

02 - 06 / 2023


Hạng mục
NỘI THẤT
KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ SẢN PHẨM


 

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK

VMARK DOTS | 3 NGÀY
08 - 10/10/2023 
Workshops / Hội thảo tại các Showroom & Đại Học

VMARK DESIGN WEEK | 2 NGÀY
11 & 12/10/2023 

Triển lãm Sản Phẩm

Diễn Đàn Quốc Tế
Gala Trao Giải Thưởng VMARK

Hệ thống Giải thưởng VMARK 2023  

Neo 2

DESIGN VOICES

NỘI THẤT #3

Hospitality | F&B

Nghỉ dưỡng | F&B

04 . 2023 
8.30 am - 5.30 pm

DESIGN VOICES

NỘI THẤT #4

Working Space

Không gian Làm Việc

21 . 07 . 2023 
1.30 pm - 5.30 pm

DESIGN VOICES

NỘI THẤT #5

Residential Space

Không gian Nhà Ở

11 . 2023 
1.30 pm - 5.30 pm

Diễn đàn VMARK Design Voices

Neo 3

Giải Thưởng Thủ Khoa Sinh Viên VMARK  

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD

Giải thưởng Thủ khoa Sinh Viên Thiết kế

 

Hội Thảo Giáo Dục Toàn Quốc

06 . 2023 
1.30 pm - 5.30 pm

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD

Giải thưởng Thủ khoa Sinh Viên Thiết kế

 

Ngày Hội Festival Sinh Viên Toàn Quốc


10 . 2023 
1 DAY

8.30 am - 5.30 pm

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD

Giải thưởng Thủ khoa Sinh Viên Thiết kế

 

Gala Trao giải Thủ Khoa Toàn Quốc


10 . 2023 
AWARD NIGHT
18.30 pm - 22.00 pm

HÀNH TRÌNH 2023

HOẠT ĐỘNG VMARK NĂM 2023 | NGÀNH NỘI THẤT . THIẾT KẾ SẢN PHẨM

03/2023

VMARK AWARD

& DESIGN WEEK 2023

Press Conference

HỌP BÁO TUẦN LỄ THIẾT KẾ VMARK 2023

HCMC 

06 - 10/2023

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD CAMPAIGN 2023

Chuỗi Sự Kiện
GIẢI THƯỞNG THỦ KHOA SINH VIÊN 2023

HCMC

11/2023

DESIGN VOICES

INTERIOR #5

RESIDENIAL DESIGN & LIFESTYLE 

NHÀ Ở VÀ KHÔNG GIAN SỐNG 

HCMC

04/2023

DESIGN VOICES 

INTERIOR #3

 HOSPITALITY | F&B 

DU LỊCH & NGHỈ DƯỠNG

HCMC

21/07/2023

DESIGN VOICES

INTERIOR #4

 WORKING SPACE 

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

HCMC

10/2023

VMARK AWARD

& DESIGN WEEK 2023

VMARK DOTS | 3 DAYS 

VMARK DESIGN WEEK | 2 DAYS

HCMC 

bottom of page