top of page
samsunglogo-white.png

Cuộc thi thiết kế không gian bếp

bespoke1.png
beyou.png

,

Closed-Stamp.png
Hình thức tham gia:

Nộp tóm lược hồ sơ tự giới thiệu về cá nhân & DN:

Portfolio | giới thiệu (file PDF)

Tên dự án thiết kế:

Nộp các thiết kế của Bạn: (xem mẫu)

Mặt bằng bố trí (max 1MB, PDF format)
Album thiết kế 1 (max 10MB, file PDF)
Album thiết kế 2 (max 10MB, file PDF)

Nếu dự thi nhiều hơn 2 thiết kế, nộp link drive hay dropbox

Nộp thuyết minh ý tưởng:

Nộp diễn giải ý tưởng (max 3MB, file PDF)

Nộp video clip 360 độ (khuyến khích):

Nộp clip 360 độ
Đây là bài nộp cho:
Closed-Stamp.png
bottom of page