logo.png
text.png

   APPLICATION FORM | NỘP BÀI   

Để tránh các trường hợp mạng, các nhà thiết kế vui lòng gửi bài dự thi cùng với các nội dung yêu cầu bên dưới thông qua email: info@vietnamdesign.org.vn 

----

(Để tránh nghẽn mạng, vui lòng gửi bài dự thi với nội dung yêu cầu bên dưới qua email: info@vietnamdesign.org.vn )

arrow&v
arrow&v

HÃY NỘP BỘ SƯU TẬP CỦA DỰ ÁN THEO DƯỚI ĐÂY | FILE NỘP LÒNG VUI  ĐÚNG THỂ LOẠI DỰ THI, CÁC YÊU CẦU BÊN DƯỠNG:

Digital font design  | Digital Background (lưu ý 1 bộ sưu tập gồm tối đa 3 file ảnh thiết kế, bạn có thể chọn nộp nhiều bộ sưu tập cùng lúc, nếu nhiều bộ sưu tập hơn 3, vui lòng nộp liên kết google drive hoặc dropbox ...):

Bộ sưu tập 1 (PDF, tối đa 5MB)
Bộ sưu tập 2 (PDF, tối đa 5MB)
Bộ sưu tập 3 (PDF, tối đa 5MB)

Thiết kế ứng dụng sản phẩm thương hiệu | Thiết kế thương hiệu: (bạn có thể chọn nộp nhiều bộ sưu tập cùng lúc, nếu bộ sưu tập nhiều hơn 3, vui lòng nộp liên kết google drive hoặc dropbox ...):

Bộ sưu tập 1 (PDF, tối đa 5MB)
Bộ sưu tập 2 (PDF, tối đa 5MB)
Bộ sưu tập 3 (PDF, tối đa 5MB)

Mô tả & giới thiệu về ý tưởng thiết kế dự án | Mô tả khái niệm và quy trình thiết kế