top of page

VMARK GIẢI THƯỞNG

THIẾT KẾ VIỆT NAM

NỘI THẤT 2019

Giải thưởng Thiết kế Tốt & Sáng tạo 

Chủ đề chính | KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO

VMARK 2019 - giải vàng

NGUYEN THI THANH THUY.png

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Công ty thiết kế nội thất YC |  www.yc.com.vn

Thiết kế tốt nhất | hạng mục F&B 
Dự án: Ngon Asia House_SaiGon

Thiết kế tốt nhất | hạng mục NHÀ Ở
Dự án: TIFFANY TOPAZ VILLA