top of page
Closed-Stamp.png
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

>>> Vé tham dự: 1,500,000VND/ticket

Miễn phí dành cho Hội viên Doanh nghiệp | Free ticket for VDAS Business Member

(HV Doanh nghiệp | Business member: 1 ticket

HV cá nhân | Individual member: giảm 50% giá vé (cho 1 ticket)

Hội viên VDAS

Khách vãng lai (1,500,000VND/ticket)

Cách thanh toán
Closed-Stamp.png
bottom of page