top of page

Ms. NGUYEN PHAM

Architect Team Leader

DE-SO ARCHITECTS

(English version below)

Là một Kiến trúc sư có kinh nghiệm dày dặn, làm việc trong nhiều dự án kiến trúc và đô thị Châu u và Châu Á. Chị Nguyên Phạm luôn đặt các yếu tố về vật liệu, hình khối, bố cục, trang trí lên hàng đầu sao cho cân bằng được khía cạnh văn hóa, lịch sử, xã hội, môi trường với yêu cầu công năng.

Với chị “ Right material in the right place” (Mọi vật liệu cần nằm ở đúng nơi, đúng chỗ) chính là tôn chỉ trong các dự án.

Bên cạnh vai trò là một Kiến trúc sự, chị Nguyên Phạm còn có đam mê lớn với lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật và Lịch sử Việt Nam. Năm 2018, khi đang làm việc tại Tây Ban Nha, chị đã tự xuất bản cuốn sách Hương xưa kể về câu chuyện hồn Việt qua Lịch sử và Văn học, qua những khung hình từ Bắc chí Nam.

Từ năm 2021, chị thành lập và trở thành biên tập viên nội dung cho @vietnamarthistory, chuyên trang về nghệ thuật tạo hình Việt Nam trước 1954.

Nguyen Pham is an Architect with professional experience working in the Architecture and Urbanism projects located in Europe and Asia. For each project, her priority is always about the materiality, which means the shapes, façade, layout , ornament... , in purpose to balance cultural, historical, social and environmental aspects with functional requirements. All about the way to find the right material.

Right material in the right place.

Besides practicing Architecture, she has a passion for researching Vietnamese Arts and History. In 2018 while working in spain, she self-published the book Hương Xưa (Nostalgia) which tells the story of the Vietnamese spirit through the sections of History and Literature, through the frames within the frame compositions from North to South.

Since 2021, she has initiated and worked as content editor for @vietnamarthistory which is an page focusing on Vietnam visual art before 1954.

bottom of page