LIÊN HỆ VMARK

TUẦN LỄ THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM VMARK 2020 - 2021

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THIẾT KẾ NỘI THẤT VMARK

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM VMARK

TRIỂN LÃM THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT NAM VMARK

______________

VDAS DESIGN ASSOCIATION | HCMC - VIETNAM

Tòa nhà Prince Office , tầng 04, U. 4.48

17-19 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Phú Nhuận, HCM City, Vietnam

T. 028.36368449 | 0909.999906

E.  info@vietnamdesign.org.vn | W.  vietnamdesignweek.org

 

VMARK VIETNAM DESIGN WEEK | VMARK VIETNAM DESIGN AWARDS

VDAS DESIGN ASSOCIATION HCMC | VIETNAM

273 Điện Biên Phủ, P. 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

T. 028.36368449 - 0909.999906

E. info@vietnamdesign.org.vn

W. vietnamdesignweek.org | vietnamdesign.org.vn