top of page
winner 2023.png

Giải thưởng tiêu biểu
của năm 2023!

Những dự án đạt các giải thưởng này là niềm tự hào của chúng tôi, đánh dấu một năm đầy cảm xúc và thành công trong hành trình xây dựng đẳng cấp và nâng tầm vị thế của Vmark.

Dự án:
Lucima Cebu

Thiết kế:
Saraiva + Associados (S+A)
(Spain)

Dự án:
XFORCE_project

Thiết kế:
Mitsubishi Motors Corporation (Japan)

Dự án:
MIrò

Thiết kế:
SPX Lab (Italia)

Dự án:
ORA Pure Mindfulness

Thiết kế:
STUDIO MASSIMO MUSSAPI (Italia)

Dự án:
LG Obj'et Collection

Thiết kế:
LG Electronics (Korea)

lg (1).jpg

Dự án:
FRENZ Brainband

Thiết kế:
Earable Neuroscience Inc

bottom of page