top of page

Hội đồng Giám khảo Quốc tế
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK VIỆT NAM 2023 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Đồng Giám Khảo vì những đóng góp vô giá và sự khắt khe của mình trong việc đưa GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK 2023 trở nên xuất sắc.

Một vài ý kiến quý báu mà BGK đã chia sẻ

Juryboard 2023 web 2-01.jpg
Juryboard 2023 web 2-02.jpg
sharing

Một vài cảm nghĩ Ban giám khảo đã chia sẻ về Vmark

Passionate about Vmark Design Award?

Join our esteemed Panel of Judges and contribute your expertise to recognizing excellence on Vmarkaward.org.

Apply now to be a part of our dedicated judging team and play a crucial role in shaping the future of design.

Let your insights make a difference!

bottom of page