top of page

Hội đồng Giám khảo Quốc tế
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK 202

Trong hành trình không ngừng khám phá sự sáng tạo, Hội đồng Giám khảo Quốc tế không chỉ đánh giá nghệ thuật & thiết kế mà còn là nguồn động viên, tạo cảm hứng cho cộng đồng sáng tạo.

Được tập hợp từ những chuyên gia hàng đầu trên toàn thế giới, Hội đồng Giám khảo là những nhân vật uy tín, đem đến cái nhìn toàn cầu, đánh giá chất lượng chuyên sâu và sự cam kết đối với việc nâng tầm các thiết kế xuất sắc.

jury-03.png
jury-04.png
sharing
Gradient Background

Một vài cảm nghĩ của Ban giám khảo đã chia sẻ về

2023 Vmark Design Award

Passionate about Vmark Design Award?

Join our esteemed Panel of Judges and contribute your expertise to recognizing excellence on Vmarkaward.org.

Apply now to be a part of our dedicated judging team and play a crucial role in shaping the future of design.

Let your insights make a difference!

bottom of page