top of page

DESIGN NETWORKING

COCKTAIL 1

16 THÁNG 8   2 0 1 9

Sự kiện Networking Cocktail đầu tiên dành cho cộng động thiết kế-đã khép lại ấn tượng với gần một trăm khách tham dự sự kiện đến từ

 

  + 45 Thiết Kế, + 38 Doanh Nghiệp và +16 Giảng Viên 

 

Sự kiện kết nối nhằm hướng đến chương trình VMARK AWARD 2020, mở rộng sân chơi cho các nhà Thiết kế chuyên nghiệp và Sinh viên ngành thiết kế.