top of page
Thiết kế nội thất

Arch. MATTHEW YOUNG

General Director

STUDIO3EIGHT

Matthew is one of the best-known Australian architects working in Vietnam and a founding member of studio3eight. Having worked at every scale, from small storefronts to large provincial masterplans, from residential to industrial projects, and from hospitality to educational ventures, Matt brings a breadth of experience to projects that is unusual in this modern era of specialisation. Matt’s holistic view of the practice of design naturally generates innovative responses that display a deep empathy to the end user, as well as a keen understanding of the business case for each project he engages with.

Matthew is a ‘hands on’ leader – one who generates trust from his team, from his clients, and from all stakeholders, via his unwavering understanding that whilst projects are always a team effort, he is ultimately accountable for all aspects of the work studio3eight produces. Matthew makes time to work with all clients and get involved in every project, to ensure that the quality of the work produced lives up to project expectations and capitalises on the extraordinary talent of the amazing team he leads.

Ông Matthew Young là một trong những kiến trúc sư Úc nổi tiếng nhất làm việc tại Việt Nam và là thành viên sáng lập của studio3eight. Đã từng làm việc ở mọi quy mô, từ các cửa hàng nhỏ đến các quy hoạch tổng thể cấp tỉnh lớn, từ dự án nhà ở đến công nghiệp, và từ khách sạn đến giáo dục, Matt mang đến sự đa dạng về kinh nghiệm cho các dự án, điều này hiếm thấy trong thời đại chuyên môn hóa hiện đại này. Quan điểm toàn diện của Matt về thực hành thiết kế tự nhiên tạo ra những phản hồi sáng tạo, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với người sử dụng cuối cùng, cũng như sự hiểu biết sắc bén về tình hình kinh doanh của từng dự án mà anh tham gia.

Ông Matthew Young là một nhà lãnh đạo "thực hành" - người tạo dựng niềm tin từ đội ngũ của mình, từ khách hàng và từ tất cả các bên liên quan, thông qua sự hiểu biết không ngừng rằng mặc dù các dự án luôn là nỗ lực của cả đội, anh cuối cùng chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh của công việc mà studio3eight sản xuất. Matthew luôn dành thời gian làm việc với tất cả khách hàng và tham gia vào mọi dự án để đảm bảo rằng chất lượng công việc sản xuất đạt được kỳ vọng của dự án và tận dụng tài năng phi thường của đội ngũ tuyệt vời mà anh dẫn dắt.

bottom of page