top of page

Adrian Lee

Founder

SDAS (Sun Design Associates Singapore)

Adrian Lee

Adrian Lee, an Architect & Founder of Sun Design Associate Singapore. With 15 years of architectural experience & once practice in Singapore and Hong Kong that specialize in Hotel & Residential Building. Whereby he has managed to deliver 5 stars hotel & resident building in Singapore, Indonesia, Malaysia, China & Vietnam.

He is also currently appointed as an architectural advisor for real estate developer company in Vietnam in hotel & residential projects in Vietnam.

Kiến trúc sư, người sáng lập Công ty Sun Design Associate Singapore. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, Mr. Lee đã từng làm việc tại các quốc gia như Singapore, Hồng Kông về mảng khách sạn, nhà ở và đã quản lý nhiều khách sạn, tòa nhà 5 sao tại Singapore, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam.

Hiện tại, Mr. Adrian Lee đang có vai trò cố vấn cho công ty phát triển bất động sản tại Việt Nam trong nhiều dự án khách sạn, nhà ở.

bottom of page