top of page

Hisashi Takahashi

General Director

LASCAL Vietnam

Hisashi Takahashi

He studied landscaping at the Chiba University’s Department of Horticulture, Faculty of Horticulture, which is the only national university in Japan that has a landscaping department. After graduating, he joined Seibu Landscaping Co., Ltd. that is one of the operating company of the Seibu Group, a major developer in Japan.
With more than 33 years of experiences in urban developments, his experiences span a wide range of areas, including planning, construction, maintenance, operation, and technical development, as well as design.
Making use of my many years of experiences in Japan, he hope to bring all my knowledge and passion not only into developing beautiful city landscapes but also creating a lasting and an ideal environment in harmony with nature.

Ông Takashi đã học về cảnh quan tại Khoa Trồng trọt của Đại học Chiba, Khoa Làm vườn, đây là trường đại học quốc gia duy nhất ở Nhật Bản có khoa cảnh quan. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập Seibu Landscaping Co., Ltd., một trong những công ty điều hành của Tập đoàn Seibu, một nhà phát triển lớn tại Nhật Bản.
Với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị, kinh nghiệm của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quy hoạch, xây dựng, bảo trì, vận hành và phát triển kỹ thuật cũng như thiết kế.
Tận dụng kinh nghiệm nhiều năm của mình ở Nhật Bản, ông ấy hy vọng sẽ mang tất cả kiến thức và niềm đam mê của mình không chỉ vào việc phát triển cảnh quan thành phố xinh đẹp mà còn tạo ra một môi trường lý tưởng và bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

bottom of page