top of page

Patricia Marques

General Manager

Viet Idea Food & Beverages Co.Ltd / Starbucks Vietnam

Patricia Marques

Patricia Marques is General Manager for Viet Idea Food & Beverages Company Limited. In this role, Patricia provides overall management, business development and operations of Starbucks in Vietnam.

Patricia is known for her varied global experience and visionary work in the areas of international growth and cultural adaptation. It is her mission to ensure the successful and sustainable growth of the Starbucks brand in Vietnam, while maintaining deep respect for Vietnam’s traditional coffee culture.

Prior to joining Viet Idea Food & Beverages Company Limited (license holder of Starbucks Coffee in Vietnam), Patricia was responsible for orchestrating worldwide operational start-ups, future business planning as well as revenue strategy development for international companies such as Saks Fifth Avenue, Starbucks Coffee Company, Panera Bread and recently Highlands Coffee International.

With a passion for Operations Management and an impressive track record of strong leadership, Patricia is credited with launching more than 25 International stores in markets as diverse as the United States, Mexico City, Dubai, Riyadh, Zurich, London, Madrid, Bonn, Amsterdam, Barcelona, Istanbul, Puerto Rico, Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Hong Kong, Philippines, Korea, and Vietnam.

Patricia Marques là General Manager của Công ty TNHH Thực phẩm & Đồ uống Ý tưởng Việt. Với vai trò này, Patricia là người quản lý tổng thể, phát triển kinh doanh và vận hành của Starbucks tại Việt Nam.

Patricia được biết đến với kinh nghiệm làm việc trên toàn cầu cũng như có tầm nhìn nhạy bén trong các lĩnh vực về phát triển quốc tế và thích ứng văn hóa. Sứ mệnh của cô là đảm bảo sự phát triển thành công và bền vững của thương hiệu Starbucks tại Việt Nam, đồng thời duy trì sự tôn trọng sâu sắc đối với văn hóa cà phê truyền thống của Việt Nam.

Trước khi gia nhập Công ty TNHH Thực phẩm & Đồ uống Ý Tưởng Việt (đơn vị được cấp phép kinh doanh Cà phê Starbucks tại Việt Nam), Patricia chịu trách nhiệm điều phối các công ty khởi nghiệp hoạt động trên toàn thế giới, lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai cũng như phát triển chiến lược doanh thu cho các công ty quốc tế như Saks Fifth Avenue, Starbucks Coffee Company, Panera Bread và gần đây nhất là Highlands Coffee International.

Với niềm đam mê Operations Management và thành tích ấn tượng về khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, Patricia được ghi nhận là người đã khai trương hơn 25 cửa hàng Quốc tế tại các thị trường đa dạng như Hoa Kỳ, Thành phố Mexico, Dubai, Riyadh, Zurich, London, Madrid, Bonn,
Amsterdam, Barcelona, Istanbul, Puerto Rico, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Kazakhstan, Hồng Kông, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam.

bottom of page