top of page

ROADMAP 2024

HOẠT ĐỘNG VMARK 2024 

NỘI THẤT | KIẾN TRÚC | THIẾT KẾ SẢN PHẨM

6.png

23 April 2024

8:30AM . 5:30PM
DESIGN VOICES #6
Hospitality | F&B Design


Thiết Kế Du Lịch Nghỉ Dưỡng | F&B

6.png

Dec 2024 (half day)
DESIGN ROUNTABLE & NETWORKING #3

Branding for Interior Design

Xây Dựng Thương Hiệu Cty Nội Thất

15 & 16 Oct 2023

(2 days)
VMARK VIETNAM
DESIGN WEEK 2024


Tuần Lễ Thiết Kế Việt Nam VMARK 2024

June 2024 (half day)
DESIGN VOICES #7

Working Space Design 

Thiết Kế Khu Vực Làm Việc

Abstract Linear Background

CHƯƠNG TRÌNH VMARK 2024 

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK

Hạn cuối đăng ký 04 / 2024

Hạng mục
NỘI THẤT
KIẾN TRÚC
THIẾT KẾ SẢN PHẨM

TUẦN LỄ THIẾT KẾ VIETNAM VMARK 2024

VMARK DESIGN WEEK | 2 NGÀY 10/24

Triển lãm Sản Phẩm

Diễn Đàn Quốc Tế
Gala Trao Giải Thưởng VMARK
Blue Background

Diễn đàn VMARK Design Voices

DESIGN VOICES

NỘI THẤT #5

Hospitality | F&B

Khu nghỉ dưỡng | F&B

04 / 2024 
8.30 am - 5.30 pm

DESIGN VOICES

NỘI THẤT #6

Residential Space

Không gian Nhà Ở

05 / 2024 
1.30 pm - 5.30 pm

DESIGN VOICES

NỘI THẤT #7

Working Space

Không gian Làm Việc

06 / 2024
1.30 pm - 5.30 pm
Abstract Linear Background

Giải Thưởng Thủ Khoa Sinh Viên VMARK  

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD

Giải thưởng Thủ khoa Sinh Viên Thiết kế

 

Hội Thảo Giáo Dục Toàn Quốc

03 / 2024 
1.30 pm - 5.30 pm

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD

Giải thưởng Thủ khoa Sinh Viên Thiết kế

 

Ngày Hội Festival Sinh Viên Toàn Quốc

06 / 2024 
8.30 am - 5.30 pm

VALEDICTORIAN DESIGN AWARD

Giải thưởng Thủ khoa Sinh Viên Thiết kế

 

Gala Trao giải Thủ Khoa Toàn Quốc

07 / 2024 | AWARD NIGHT
18.30 pm - 22.00 pm

DESIGN

ROUNDTABLE

& NETWORKING

Your Well-Being

Our Design

Dec . 2023

Rock Balancing
bottom of page