top of page
Bài học bơi

Arch.

JAMES AKINSON

Director & Founder

Fractal Architecture & Design

Arch. James Atkinson is the founder of Fractal, a boutique architecture and design studio with teams based in Thailand and Vietnam.

Originally trained in Scotland, his experience has been truly international with over 24 years of designing award-winning projects across Asia, Africa and Europe.

Over the years James’s key involvement has included projects that have won the Thai Property Awards, Vietnamese National Architecture Award, VMARK Vietnam Design Awards, South African Regional Architecture Award and in addition has helped design numerous competition winners in both China and Scotland.

For the past 12 years, James has had the honour of designing a wide variety of hospitality, residential and commercial projects across Vietnam.

Kiến Trúc Sư James Atkinson là người sáng lập Fractal, một studio kiến trúc và thiết kế độc lập với đội ngũ đặt cơ sở tại Thái Lan và Việt Nam.

Ban đầu anh được đào tạo tại Scotland, kinh nghiệm của anh đã vươn tầm quốc tế với hơn 24 năm thiết kế các dự án đoạt giải ở châu Á, châu Phi và châu Âu.

Suốt những năm qua, anh đã tham gia tích cực vào các dự án và giành các giải thưởng như Thai Property Awards, Vietnamese National Architecture Award, VMARK Vietnam Design Award, South African Regional Architecture Award và đã giúp thiết kế nhiều dự án chiến thắng cuộc thi ở cả Trung Quốc và Scotland.

Trong 12 năm qua, anh đã có vinh dự tham gia thiết kế nhiều dự án khách sạn, nhà ở và thương mại đa dạng tại Việt Nam.

bottom of page