top of page

Business Membership Registration Form
Đăng ký hội viên Doanh nghiệp

Quy chế thành viên & Quyền lợi

arrow&v
arrow&v
Logo doanh nghiệp
arrow&v

Sau khi đã tham khảo điều lệ, các quy chế & quyền lợi hội viên, chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội VDAS và chuyển khoản hội phí 5.400.000đ cho năm đầu tiên tham gia (đã bao gồm 8% thuế VAT).

bottom of page