top of page

Business Membership Registration Form
Đăng ký hội viên Doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Thông tin Doanh nghiệp (tham khảo sẽ cập nhật vào danh bạ Hội viên).

Logo doanh nghiệp
Ảnh tiêu biểu

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Sau khi đã tham khảo điều lệ, các quy chế & quyền lợi hội viên, chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội VDAS và chuyển khoản hội phí 5.400.000đ cho năm đầu tiên tham gia (đã bao gồm 8% thuế VAT).

bottom of page