Trong Mẫu Đăng ký Tư cách Thành viên chia lẻ

Cá nhân viên đăng ký

Quy định & Quyền lợi dành cho Thành viên

arrow&v
Hình ảnh của bạn | Chân dung ảnh
Sex | Giới tính
arrow&v
Additional information | Thông tin bổ sung :

tôi  muốn gửi đơn đăng ký thành viên và chuyển khoản phí Thành viên 1.000.000 VND cho VDAS | Sau khi tham khảo  lệ, các chế độ &  quyền lợi hội viên  - tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội chi phí VDAS.