top of page

Individual Membership Registration Form
Đăng ký hội viên cá nhân

Quy định & Quyền lợi dành cho Thành viên

Ảnh chân dung của Bạn
Giới tính
Thông tin bổ sung :

Sau khi tham khảo  điều lệ, quy chế & quyền lợi hội viên  - tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội phí VDAS cho năm đầu tiên.

bottom of page