top of page
Bài học bơi

Mrs.

MICHELLE FORD

Founding Partner & CEO

Lumina Wellbeing

Michelle Ford is the CEO and founding partner of Lumina Wellbeing.

Her experience entails bringing 6 wellness lifestyle hotels with bespoke spa journeys to the marketplace in Vietnam alone, as well as leading the operations of 15 spas in Thailand and the Maldives. Michelle’s impressive track record includes leading Fusion Maia, Asia’s first Spa-Inclusive Resort, as General Manager, which gained global recognition, significant financial returns, and numerous accolades and awards under her forward-thinking leadership. Michelle leads the team with a vision for building an embodied wellness ecosystem. With her passion for wellness as a way of life, Michelle is relentless in connecting people on a purpose to implement cohesive concepts and tenacity to bring them to life.

Michelle is a qualified Systemic Constellations Practitioner and has done professional development in innovation and design thinking. Her mindfulness practices include contemplative art and dance for movement.

Michelle Ford là CEO và Đồng sáng lập của Lumina Wellbeing.

Kinh nghiệm của cô bao gồm việc giới thiệu 6 khách sạn với các Spa theo phong cách tạo một hành trình cho một lối sống lành mạnh đến thị trường Việt Nam, cũng như điều hành hoạt động của 15 spa tại Thái Lan và Maldives.

Thành tích ấn tượng của Michelle bao gồm việc làm Tổng giám đốc của Fusion Maia, Resort Đầu tiên tại châu Á tích hợp dịch vụ Spa, được công nhận toàn cầu, mang lại lợi nhuận đáng kể và nhiều giải thưởng dưới sự lãnh đạo sáng tạo của cô. Michelle dẫn dắt đội ngũ với tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh. Với niềm đam mê về sức khỏe và làm việc hiệu quả, Michelle không ngừng kết nối con người với một mục tiêu để triển khai các khái niệm kết hợp và kiên định mang chúng đến cuộc sống.

Michelle là một chuyên viên Hệ thống Constellations có chứng chỉ và đã tham gia phát triển chuyên môn trong lĩnh vực đổi mới và tư duy thiết kế. Cô cũng thực hành tâm trí bao gồm nghệ thuật suy ngẫm và nhảy múa để tạo động lực cho cuộc sống.

bottom of page