top of page
Bài học bơi

Arch.

NGUYỄN VĂN TẤT

Chairman of Board of Members

TAD Consulting & Design Co., Ltd

Graduated as an Architect from Ho Chi Minh City University of Architecture in 1980.

Founder of TAD Consulting & Design Company established in 1995.

Member of the Architectural Professional Council - Professional Practice Committee of the Asian
Architectural Association.

Deputy Editor-in-Chief of Beautiful House Architecture Magazine as a speaker in the session 1 of this event.

Arch. Nguyen Van Tat has experience in the design field with notable projects such as Pansea Phan Thiet Resort, Saigon Mui Ne Resort, Dong Nai Broadcasting Television Technical Center, Binh Dinh Provincial Conference Center (in collaboration with Studio Milou)...

And Winner of the Archi's 79 International Competition for Rural Habitation organized by UIA and ACCT, Winner of the National Architecture Award multiple years, including the Gold Prize in 2000 and 2021 & Winner of the State Prize for Literature and Arts in 2001.

Tốt nghiệp Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh năm 1980.

Sáng lập Công ty TNHH Tư vấn & Thiết kế TAD năm 1995.

Ủy viên Hội đồng hành nghề kiến trúc – Ủy ban Hành nghề Hiệp Hội Kiến Trúc Châu Á.

Phó tổng biên tập Tạp chí Kiến Trúc, trực tiếp phụ trách Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp từ năm 1999 đến nay.

Các công trình tiêu biểu: Pansea Phan Thiết Resort, Khu du lịch Sài Gòn Mũi Né, Trung tâm kỹ thuật Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định (liên danh với Studio Milou)…

Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng Cuộc thi quốc tế Archi’s 79 – Habitation Rural do UIA và ACCT tổ chức, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia nhiều năm, trong đó có giải Vàng các năm 2000, 2021.

bottom of page