top of page

NGƯỜI CHIẾN THẮNG
CUỘC THI THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VINFAST
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH 2021

THIẾT KẾ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

BACKGROUN

QUÁN QUÂN

PHAN VĂN TIN

GIẢI NHÌ

QUÁCH TUẤN ANH / ĐINH THIÊN PHƯỚC & OUR BRO

GIẢI BA

NGUYỄN TRẦN NHẬT VỸ  

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

brahminwhite1.jpg
5-2.jpg

LÊ VĂN GIANG

LÊ XUÂN ANH MINH

NGHI NGUYEN_VINFAST FUTURE BLUE DESIGN 03 (1).jpg

NGUYỄN T. PHƯƠNG NGHI

Dinh Vo_ Background-12.jpg

ĐÌNH VŨ

Slide5.png

BẢO LỘC

Slide2_edited.jpg

TRUYỀN THÔNG TQ

HINH 3.png

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Ngo Dai Phat Tai_Background_page-0001.jpg

NGÔ ĐẠI PHÁT TÀI

brahminwhite1.jpg

QUYNH THO DESIGN

Slide2.png

THIẾT KẾ LAN PHƯƠNG

THIẾT KẾ MERCHANDISE SÁNG TẠO

MERCHANDISE

QUÁN QUÂN

Q - HOUSE DESIGN

GIẢI NHÌ

TRẦN MINH QUÂN