top of page
vmark winners 2021.png

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

DREAMPLEX NGÔ QUANG HUY
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY DREAMPLEX & KIẾN TRÚC T3

 DREAM STATION CO-WORKING
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY TNHH D-PLOID

NHÀ HÀNG IBUKI TEPPANYAKI
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ F&B TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY DESIGN & CREATIVE ASSOCIATES

LE SAIGONNAIS BUSINESS LOUNGE
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ F&B TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY INT.STORY