vmark winners 2021.png

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

DREAMPLEX NGÔ QUANG HUY
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY DREAMPLEX & KIẾN TRÚC T3

 DREAM STATION CO-WORKING
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY TNHH D-PLOID

NHÀ HÀNG IBUKI TEPPANYAKI
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ F&B TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY DESIGN & CREATIVE ASSOCIATES

LE SAIGONNAIS BUSINESS LOUNGE
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ F&B TỐT NHẤT 
DỰ ÁN TỪ CÔNG TY INT.STORY