top of page
White Background

BAN GIÁM KHẢO QUỐC TẾ
DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI

Chúng tôi vinh dự nhận được sự hỗ trợ từ các Tổ chức quốc tế, các Nhà thiết kế, Doanh nhân sáng tạo hàng đầu thế giới tham gia Ban giám khảo & khách mời Diễn giả tại sự kiện : 

TUẦN LỄ THIẾT KẾ NỘI THẤT VMARK VÀ GIẢI THƯỞNG VMARK 2020-2021.

Thế giới đã biết về các hoạt động của cộng đồng thiết kế, Doanh nghiệp thiết kế và mạng lưới liên kết rộng lớn giữa các quốc gia trong nhiều thập kỷ qua... nhưng chúng ta chưa hiểu thấu đáo đến những sự hỗ trợ tuyệt vời, sụ động viên và những khuyến khích rất lớn của các chuyên gia quốc tế để giúp đội ngũ VDAS / VMARK xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho cộng đồng các nhà thiết kế tài năng của Việt Nam.

Dự án VMARK không chỉ là nỗ lực của các Nhà thiết kế tâm huyết trong nước mà là một sự kết nối với các chuyên gia và tổ chức uy tín từ khắp nơi trên thế giới để cùng hợp tác, xây dựng nền tảng đổi mới cho các thế hệ tiếp theo của Việt nam.

Xin được giới thiệu Ban Cố Vấn & Các Giám khảo uy tín của GIẢI THƯỞNG VMARK

Layout Jury Board edit copy-02.png
award.png
bottom of page