top of page

APPLICATION FORM
(Thiết kế ý tưởng Dự án & Sản phẩm)

Hình thức tham gia:

Nộp tóm lược hồ sơ giới thiệu về DN, cá nhân & logo

Nộp album dự án thiết kế

Hay nộp Album dự án (file PDF, max 10MB)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Nộp video clip của dự án (nếu có)

Ảnh tác giả hay nhóm

Tải ảnh (jpg, png)
bottom of page