top of page

APPLICATION FORM
(Thiết kế ý tưởng Dự án & Sản phẩm)

Bạn có thể tham gia nộp dự án của mình vào nhiều thể loại khác nhau (mức phí cần đóng sẽ tăng tương ứng)

Hình thức tham gia:

Nộp tóm lược hồ sơ giới thiệu về DN, cá nhân & logo

Nộp album dự án thiết kế

Hay nộp Album dự án (file PDF, max 5MB)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Nộp video clip của dự án (nếu có)

Ảnh tác giả hay nhóm (trình chiếu khi trao giải)

Tải ảnh (jpg, png...max 2MB)
bottom of page