top of page

Tuần Lễ Thiết Kế 
Việt Nam VMARK

Tư Duy Thiết Kế . Sáng Tạo Tương Lai

Mirror

Tiếng nói đại diện
Cộng Đồng Thiết Kế
VIỆT NAM

SỨ MỆNH

VMARK Vietnam Design Week, sự kiện danh giá và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế tại Việt Nam, quay trở lại lần thứ 5 với chủ đề quan trọng

"Design Thinking . Design Tomorrow | Tư Duy Thiết Kế . Sáng Tạo Tương Lai."

Sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sáng tạo, phát triển bền vững và sự thay đổi tư duy các Doanh Nghiệp mang tinh thần đổi mới, phát huy sáng kiến trong thiết kế để xây dựng và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thiết kế trên toàn cầu.

VMARK Vietnam Design Week tiếp tục cung cấp một nền tảng đỉnh cao cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư để kết nối với thời đại mới của thiết kế bền vững và công nghệ sáng tạo. Thông qua các Giải Thưởng, Triển lãm và Hội nghị, những nhà làm sáng tạo có thể giới thiệu tác phẩm, dự án và trao đổi ý tưởng, kiến thức với các chuyên gia trong ngành.

Chủ đề 2024
“Tư Duy Thiết Kế . Sáng Tạo Tương Lai”

Tuần Lễ Thiết Kế Việt Nam với chủ đề "Design Thinking . Design Tomorrow | Tư Duy Thiết Kế . Sáng Tạo Tương Lai" là một sự kiện sâu sắc và đầy cảm hứng, thể hiện sức mạnh của thiết kế trong việc định hình tương lai của xã hội và nhân loại.

Chủ đề "Tư Duy Thiết Kế . Sáng Tạo Tương Lai" nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề và tiếp cận người dùng trong thiết kế, khuyến khích các thành viên tham gia khám phá những giải pháp đổi mới bền vững có ảnh hưởng lâu dài đến thế giới ngày mai.


 

CHƯƠNG TRÌNH

VMARK

VIETNAM DESIGN WEEK

2 ngày 

SỰ KIỆN CHÍNH

15 - 16

Tháng 10 . 2024

Office Space

VMARK

EXHIBITION

The Fusion of

Excellent Designs

Conference

VMARK

SUMMITS

VMARK International Design Summits

Nightclub party

VMARK

AWARD GALA 

Gala Honors

VMARK Awards

ĐỊA ĐIỂM

VMARK

VIETNAM

DESIGN WEEK

2 days of

MAIN EVENT

15 . 16

October 2024

MỤC TIÊU

VMARK

VIETNAM DESIGN WEEK

Ngày 1.

15 . 10 . 2024

8:00AM . 6:00PM

Ngày 2.

16 . 10 . 2024

8:00AM . 10:00PM

White Room

5,000+

DESIGNERS,

ARCHITECTURES,

DESIGN STUDIOS/

AGENCIES,

ARCHITECTURAL FIRM, REAL ESTATE DEVELOPERS

Modern Office

3,000+

DESIGN UNIVERSITIES

Professors, Educators, Design Consultants, Advisors, Design Students. 

Conference Room

1,000+

WORLD-CLASS

BUSINESSES

High Level members: Founders, Managing Director, Marketing Director, Experts Consultants  

Party Balloons

700+

MANUFACTURES,

FACTORIES, MATERIAL SUPPLIERS, FURNITURE SHOWROOMS.

Leaves Shadow

100+

INTERNATIONAL

ASSOCIATIONS, 

Global Design, Consulates, Chambers of Commerce in Vietnam

Disco Ball on Floor

600+

MEDIA AGENCIES, PR SOCIAL CHANNELS, SPECIALIST COMMUNITIES  NETWORKS IN VIETNAM & GLOBALLY

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

SỐ LƯỢNG KHÁCH DỰ KIẾN

5,000 +

 

NHÀ THIẾT KẾ | KIẾN TRÚC SƯ | KỸ SƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

46%

 

DOANH NGHIỆP | CHỦ ĐẦU TƯ | CHỦ DỰ ÁN  | NHÀ PHÂN PHỐI

42%

GIÁO DỤC | CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN | CÁC HIỆP HỘI | ĐỐI TÁC TRUYỂN THÔNG

 

12%

bottom of page