top of page

APPLICATION FORM
(DÀNH CHO NHÀ THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP | DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH)

Bạn có thể tham gia nộp dự án của mình vào nhiều thể loại khác nhau (mức phí cần đóng sẽ tăng tương ứng)

Hình thức tham gia:

Nộp tóm lược hồ sơ giới thiệu về DN, cá nhân & logo (Song ngữ Anh - Viêt)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng (Song ngữ Anh - Việt)

Hay tải Album dự án (file PDF, max 5MB)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng (Song ngữ Anh - Việt)

Nộp video clip của dự án (nếu có)

Ảnh tác giả hay nhóm (dùng trình chiếu khi trao giải)

Tải ảnh (jpg, png, max 2MB)
bottom of page