top of page
Organic Interior
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

TICKET THAM DỰ: 

Giá vé: 1,000,000VND/ticket/phiên

Tiệc trưa Doanh nghiệp: 600,000VND/ticket

(Miễn phí cho Hội viên VDAS)

Hội viên VDAS:

Hội viên Doanh nghiệp:
Hội viên cá nhân:

Khách vãng lai:

Chọn lựa tham dự:
Cách thanh toán
Nếu bạn cần xuất VAT, vui lòng cộng thêm 8% vào giá vé khi thanh toán, và cung cấp các thông tin DN & MST theo ô dưới đây :  
bottom of page